Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Anh trường chuyên Hà Tĩnh lần 1

Tham khảo ngay đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 môn Anh của trường chuyên Hà Tĩnh lần 1. Các em học sinh có thể sử dụng làm tài liệu ôn luyện cho kì thi THPT quốc gia.

Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Anh trường chuyên Hà Tĩnh lần 1

Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Anh của trường chuyên Hà Tĩnh gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài là 60 phút, không tính thời gian phát đề.

Đề thi thử được các em thí sinh đánh giá là có tính phân loại cao. Nếu nắm vững từ vững cũng như cú pháp, chia thì, … thì thí sinh có thể đạt được điểm 6-7 là dễ dàng. Tuy nhiên, để có thể đạt được điểm cao thì cần phải có kiến thức sâu rộng và vũng chãi hơn nữa.

Trên cơ sở tham khảo đề thi thử môn Tiếng Anh của trường chuyên Hà Tĩnh, các em thí sinh có thể rà soat lại các phần kiến thức đã học ở khối lớp phổ thông, từ đó hiểu rõ năng lực thực tế của mình tại đâu mà có kế hoạch ôn luyện hiệu quả hơn.

Dưới đây là chi tiết đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Anh trường chuyên Hà Tĩnh lần 1, mã đề 004.

 

Đề thi thử môn Tiếng Anh trường chuyên Hà Tĩnh - Trang 1
Đề thi thử môn Tiếng Anh trường chuyên Hà Tĩnh – Trang 1
Đề thi thử môn Tiếng Anh trường chuyên Hà Tĩnh - Trang 2
Đề thi thử môn Tiếng Anh trường chuyên Hà Tĩnh – Trang 2
Đề thi thử môn Tiếng Anh trường chuyên Hà Tĩnh - Trang 3
Đề thi thử môn Tiếng Anh trường chuyên Hà Tĩnh – Trang 3
Đề thi thử môn Tiếng Anh trường chuyên Hà Tĩnh - Trang 3
Đề thi thử môn Tiếng Anh trường chuyên Hà Tĩnh – Trang 4
Đề thi thử môn Tiếng Anh trường chuyên Hà Tĩnh - Trang 5
Đề thi thử môn Tiếng Anh trường chuyên Hà Tĩnh – Trang 5

Tintuckinhte.info mến chúc các em thí sinh ôn luyện hiệu quả và cá chép hóa rồng trong kì thi THPT quốc gia chính thức sắp đến.