Giá cà phê Lâm Đồng trực tuyến mới nhất hôm nay bao nhiêu

Giá cà phê Lâm Đồng trực tuyến mới nhất hôm nay

Giá cà phê Lâm Đồng trực tuyến ngày hôm qua

Giá cà phê trong nước
TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,371 Trừ lùi: -60
Giá cà phê Đắk Lăk 31,700 -200
Lâm Đồng 30,800 -200
Gia Lai 31,400 -200
Đắk Nông 31,400 -200
Hồ tiêu 45,000 0
Tỷ giá USD/VND 23,150 -10
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

 

THAM KHẢO GIÁ THU MUA CÀ PHÊ NHÂN XÔ MỘT SỐ VÙNG NGUYÊN LIỆU

EaH’leo KrôngNăng BuônHồ CưMgar PhướcAn KrôngAna BMT DakMin DakRlap BìnhDương
35.1 35.1 35.2 35.2 35.0 35.0 35.3 35.1 35.0 35.5
BảoLộc DiLinh LâmHà ChưSê IaGrai ĐứcCơ ĐăkHà GiaNghĩa ĐồngNai HCM
34.4 34.5 34.3 35.1 35.2 35.0 35.0 35.2 35.4 35.6