Giá tiêu trực tuyến hôm nay không nhiều biến động

Giá tiêu trực tuyến hôm nay vẫn đang duy trì ở ngưỡng ổn định, không có nhiều biến động lớn trên sàn giàn giao dịch. 

Cập nhật nhanh diễn biến chỉ số giá tiêu trực tuyến hôm nay trên các sàn online: Kochi, IPSTA  – Ấn Độ, SMX – Singapore.

Tintuckinhte xin được tổng hợp nhanh giá tiêu trên các sàn như sau:

Bảng giá tiêu trực tuyến hôm nay trên các sàn giao dịch online

1/ Bảng giá hạt tiêu trực tuyến trên sàn Kochi – Ấn Độ

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
08/18 1793 -1 -0.45 24 1793 1793 1793 1794 1751
09/18 40250 +250 0.63 0 40250 40250 40250 40000 0
10/18 40415.4 +215.4 0.54 0 40415.4 40200 40200 40200

2/ Bảng giá tiêu trực tuyến hôm nay trên sàn IPSTA (Ấn Độ)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Đóng cửa Hôm trước Vị thế mở Vị thế đóng Doanh thu Ngày
04/2015 58008 0 58008 57500 57500 58008 58008 0 0 100 11/09/2015
05/2015 58015 0 58000 57500 57500 58000 58015 0 0 20 11/09/2015
06/2015 58005 0 58000 57500 57500 58000 58005 0 0 20 11/09/2015
07/2015 58005 0 58000 57500 57500 58000 58005 0 0 20 11/09/2015
08/2015 58005 0 58000 57500 57500 58000 58005 0 0 20 11/09/2015
09/2015 58005 0 58000 57500 57500 58000 58005 0 0 20 11/09/2015
TIEU XO 54000 0 57000 57000 57000 57000 0 0 0 0 11/09/2015
TIEU CHỌN 57000 0 57000 57000 57000 57000 0 0 0 0 11/09/2015
Tổng khối lượng: 200 0 0
Lượt: 320 0 0
Nhận: 320 0 0

3/ Bảng giá hạt tiêu trên sàn giao dịch trực tuyến SMX – Singapore

Kỳ hạn Ngày hết hạn Giá khớp Thay đổi % Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước Đặt mua SL mua Đặt bán SL bán
09/2013 18/09/2013 6500 38 0.59 6500 6500 6500 6462 0 0 0 0

Tổng hợp nhận định chuyên gia kinh tế về giá tiêu trực tuyến hôm nay

Chủ tịch Hiệp hội nông sản Campuchia khẳng định nước này vẫn đang tồn kho hạt tiêu với số lượng lớn và dự báo sản lượng sẽ còn tăng thêm tại nước này. Nguyên nhân Campuchia  vẫn chưa muốn xuất khẩu hồ tiêu ra nước ngoài vì lượng tiêu thụ tiêu nước này đang tăng cao.

Hiện tại, chính phủ Campuchia cũng đang khuyến khích nông dân tăng mạnh số lượng cây trồng tiêu để tăng sản lượng và hứa sẽ thu mua với giá cao cũng là định hướng nước này mong muốn trở thành cường quốc về tiêu.

http://tintuckinhte.info/ tổng hợp