Sự khác biệt giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp là gì?

Trong hoạt động đầu tư có rất nhiều hình thức, mà một trong số đó phải kể đến đó là đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp. Mỗi một loại đầu tư có một đặc điểm, tính chất riêng biệt. Trong đó:

+ Đầu tư trực tiếp: Đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

+ Đầu tư gián tiếp là gì? Đầu tư gián tiếp là hình thức đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các định chế tài chính trung gian khác mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

Hoặc có thể hiểu theo cách khác, đó là các khoản vốn đầu tư nước ngoài thực hiện qua một định chế tài chính trung gian như các quỹ đầu tư, hoặc đầu tư trực tiếp vào cổ phần các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Ưu điểm của đầu tư gián tiếp là gì?

  • Có tác động kích thích thị trường tài chính phát triển theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng quy mô và tăng tính minh bạch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn mới; nâng cao vai trò quản lý nhà nước và chất lượng quản trị doanh nghiệp, có tác động thúc đẩy mạnh mẽ các mối quan hệ kinh tế.
  • Tác động mạnh mẽ đến thị trường tài chính, giúp cho thị trường tài chính minh bạch và hoạt động hiệu quả hơn, xác lập giá trị thị trường của các cổ phiếu niêm yết một cách chuyên nghiệp, giảm thiểu những dao động “phi thị trường” và góp phần giải quyết một cách cơ bản các mối quan hệ kinh tế.

Trong hoạt động đầu tư có rất nhiều hình thức, mà một trong số đó phải kể đến đó là đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp. Mỗi một loại đầu tư có một đặc điểm, tính chất riêng biệt. Trong đó:

 Nhược điểm của đầu tư gián tiếp là gì?

Bên cạnh ưu điểm, đầu tư gián tiếp còn tồn tại nhiều nhược điểm. Vậy nhược điểm trong đầu tư gián tiếp là gì?

  • Dòng vốn này rất “nhạy cảm ” với niềm tin và ” trạng thái tâm lý” của nhà đầu tư. Với mong muốn thu lợi nhuận nhanh chóng thì khi tâm lý và niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài ko ổn định thì để giảm khả năng lỗ, họ sẽ nhanh chóng rút số tiền họ đã đầu tư.
  • Tận dụng những khe hở thiếu kinh nghiệm và khả năng quản lý kém của VN để kiếm lợi nhuận nhanh, đầu cơ chèn ép thị trường…
  • Đầu tư gián tiếp mang tính đầu cơ cao, chảy mạnh vào Việt Nam với kỳ vọng thu lợi nhuận nhanh chóng và tạo ra rất nhiều bong bóng kinh tế. Nên khi thị trường hoặc nền kinh tế vĩ mô gặp bất lợi, thì dòng vốn đầu tư gián tiếp sẽ giảm rất nhanh…