Home Tags Giá cá ngừ đại dương

giá cá ngừ đại dương

Thông tin giá cá ngừ đại dương hôm nay tại các cảng cá. Tình hình kinh doanh cá ngừ xuất khẩu tại một số địa phương như: Ninh Thuận, Bình Định, Nha Trang, Quảng Ngãi…Giá cà ngừ bao nhiêu 1kg, giá cá ngừ giá rẻ, cá ngừ bông, giá cá ngừ đại dương vây xanh.