Trái phiếu doanh nghiệp là gì?

Đây một dạng trái phiếu có hình thức phát hành gần giống với các loại trái phiếu chính phủ quen thuộc mà các bạn đã từng nghe qua. Với chức năng công nhận nghĩa vụ nợ của một người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu một khoản tiền cụ thể.

Trái phiếu doanh nghiệp được coi là một hình thức huy động vốn thường được áp dụng bởi các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp với sự ràng buộc về mặt pháp lý rất cao.

Đặc điểm của trái phiếu doanh nghiệp:

  • Người phát hành trái phiếu là các doanh nghiệp.
  • Người mua trái phiếu là người cho các doanh nghiệp tiến hành vay tiền và là chủ nợ của doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Người mua trái phiếu khác hoàn toàn với người sở hữu cổ phiếu của một doanh nghiệp. Những người mua trái phiếu doanh nghiệp có thể là một tổ chức, cá nhân hay thậm chí là chính phủ.
  • Thu nhập từ trái phiếu là tiền lãi, khoản thu cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp.
  • Trái phiếu doanh nghiệp là khoản nợ bắt buộc phải thanh toán, do đó các doanh nghiệp muốn giải thểhoặc tuyên bố phá sản phải hoàn tất các khoản nợ này theo quy định của pháp luật.
  • Loại trái phiếu này mang tính ổn định và có độ rủi ro không quá lớn nhưng người nắm giữ nó thì không có quyền điều hành và kiểm soát công ty như khi nắm giữ cổ phiếu.

Trái phiếu doanh nghiệp được coi là một hình thức huy động vốn thường được áp dụng bởi các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp với sự ràng buộc về mặt pháp lý rất cao.

Một số loại trái phiếu doanh nghiệp phổ biến hiện nay

+ Phân loại dựa trên lợi tức trái phiếu gồm có:

  • Trái phiếu có lãi suất cố định: là loại trái phiếu mà lợi tức được xác định theo một tỷ lệ phần trăm (%) cố định tính theo mệnh giá.
  • Trái phiếu có lãi suất biến đổi(lãi suất thả nổi) là loại trái phiếu mà lợi tức được trả trong các kỳ có sự khác nhau và được tính theo một lãi suất có sự biến đổi theo một lãi suất tham chiếu.
  • Trái phiếu có lãi suất bằng không là loại trái phiếu mà người mua không nhận được lãi, nhưng được mua với giá thấp hơn mệnh giá (mua chiết khấu) và được hoàn trả bằng mệnh giá khi trái phiếu đó đáo hạn.

+ Phân loại theo mức độ đảm bảo thanh toán của người phát hành trái phiếu doanh nghiệp:

  • Trái phiếu bảo đảm là loại trái phiếu mà người phát hành dùng một tài sản có giá trị làm vật đảm bảo cho việc phát hành. Khi nhà phát hành mất khả năng thanh toán, thì trái chủ có quyền thu và bán tài sản đó để thu hồi lại số tiền người phát hành còn nợ.
  • Trái phiếu không bảo đảm là loại trái phiếu phát hành không có tài sản làm vật bảo đảm mà chỉ bảo đảm bằng uy tín của người phát hành.

theo tintuckinhte.info tổng hợp

Đọc thêm thông tin liên quan chứng khoán, tại đây: