Tư duy tinh gọn là gì? Lợi ích của tư duy tinh gọn trong sản xuất

Tư duy tinh gọn là gì? Hiểu một cách đơn giản, tư duy tinh gọn là một giải pháp hữu hiệu để loại trừ lãng phí. Giúp chuyển đổi lãng phí thành giá trị.

Tư duy tinh gọn giúp xác định rõ giá trị, sắp xếp các hoạt động tạo ra giá trị theo quy trình tốt nhất, tiến hành các hoạt động một cách liên tục, theo yêu cầu và ngày càng hiệu quả.
Trong sản xuất, tư duy tinh gọn giúp sản xuất hiệu quả, giảm nguồn lực con người, máy móc, thiết bị, thời gian và không gian. Cung cấp đúng, kịp thời những yêu cầu mà khách hàng cần.

Tư duy tinh gọn

Đặc điểm của tư duy tinh gọn trong sản xuất

+ Giảm thời gian chuẩn bị sản xuất, cải thiện tối đa chu kỳ sản xuất. Giảm thời gian quy trình và chu kỳ sản xuất thông qua việc giảm thời gian chờ đợi giữa các công đoạn.
+ Cải thiện cách bố trí nhà máy dựa trên việc sắp xếp, lưu chuyển nguyên liệu sản xuất hiệu quả.
+ Giảm thiểu những nguồn lực cần cho việc kiểm tra chất lượng.
+ Thiết lập quan hệ gần gũi hơn với số lượng nhà cung cấp ít hơn, chất lượng cao hơn, đáng tin hơn. Những nhà cung cấp sẽ có những lô hàng nhỏ, vật liệu và phụ tùng trực tiếp cho các quá trình sản xuất vừa đủ, vừa đúng cho sản xuất, tránh được tình trạng tồn kho.
+ Sử dụng việc trao đổi thông tin điện tử với những nhà cung cấp và các khách hàng.
+ Hợp lý hoá tổng thể sản phẩm để loại bỏ những mẫu sản phẩm và biến thể ít, mang lại giá trị tăng thêm cho khách hàng.
+ Thiết kế những sản phẩm với ít thành phần hơn, phổ biến hơn.
+ Thiết kế những sản phẩm và dịch vụ mà yêu cầu tùy biến của khách hàng có thể thực hiện được dựa trên những bộ phận và modun được chuẩn hoá, càng mới càng tốt.
Với những đặc điểm kể trên của tư duy tinh gọn khi áp dụng vào sản xuất chắc chắn mang lại hiệu quả sản xuất cáo. Giảm tối đa chi phí cho doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh

Lợi ích của tư duy tinh gọn trong sản xuất

Với mỗi doanh nghiệp, việc đơn giản hóa các công việc sản xuất, mọi thứ được suy nghĩ nhanh, gọn và có hiệu quả sẽ góp phần tăng năng suất lao động rõ rệt. Tư duy tinh gọn trong sản xuất mang lại 5 lợi ích chính như sau:
+ Cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ
+ Rút ngắn thời gian, chu trình sản xuất, cung cấp dịch vụ.
+ Giảm thiểu lãng phí hàng hoá hữu hình và vô hình.
+ Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị, mặt bằng.
+ Tăng khả năng đối ứng một cách linh hoạt.